2020. Japánnyelvi Videó Verseny – Pályázati felhívás

Nyomtatóbarát változat

A Japán Alapítvány Budapesti Iroda (az alábbiakban: Alapítvány) Japánnyelvi Videó Versenyt hirdet. A Verseny célja, hogy ezekben a bizonytalan időkben, amikor a külföldi utak szervezése, a kulturális kapcsolatok ápolása komoly nehézségekbe ütközik, a résztvevők kifejezhessék a gondolataikat japánul, illetve hasznosítsák tudásukat, technikai tapasztalaikat, kreativitásukat a japánul beszélőkkel való kölcsönös megértés érdekében.

  

1. A jelentkezés feltételei
– a jelentkező magyar állampolgár, a japán nem anyanyelve
– jelentkezés egyénileg vagy csoportosan

  

2. A pályaművekről
  a. A japán nyelven elkészített pályaművek témája: „Magyarország – otthonunkból szemlélve”.
  b. A pályamű a pályázó saját alkotása, máshol még nem került bemutatásra.
  c. A pályaművek maximum 3 perc hosszúak lehetnek. (Az ennél lényegesen hosszabb alkotásokat az elbírálás során pontlevonással szankcionáljuk.)
  d. A pályaművek japán nyelvű kommentárral rendelkeznek. A kommentárnak, legyen hang vagy felirat, japán nyelvűnek kell lennie. A japán nyelvű kommentárral nem rendelkező alkotások nem felelnek meg a pályázat feltételeinek.
  e. A videók formátuma mp4, méretük maximum 400Mb lehet.
  f. A pályaműveket az Alapítvány a honlapján, hivatalos youtube, facebook oldalán, valamint a JFBP Japánnyelvi Kurzusok oldalán is közzéteszi.
  g. A pályaművek benyújtása az alább ismertetett Egyéb fontos tudnivalók alapos elolvasása, valamint a Japán Alapítvány Budapesti Iroda által előkészített beleegyező nyilatkozat aláírása után történik.

  

<Egyéb fontos tudnivalók:>
  – Az elkészült pályamű szerzői joga kizárólag az alkotóé, ám a pályázó pályázatával hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány, valamint az Alapítvány által felhatalmazott szervezetek a pályaművet külön engedély kérése nélkül, díjmentesen felhasználhassák. A pályázó a pályaművet érintő jogait az Alapítvánnyal szemben nem érvényesíti.
  – A pályázó biztosítja a szervezőt, hogy a pályamű (beleértve az alkotásban szereplő hang- és képanyagot, illetve egyéb írásos szövegeket) nem tartalmaz harmadik fél (szerzői, képmáshoz vagy védjegyhez, illetve egyéb szellemi termékhez fűződő) jogait sértő részleteket. Amennyiben harmadik fél jogi követeléssel állna elő, a pályázó felelős saját költségén rendezni az ügyet, az Alapítvány közreműködése, bevonása nélkül.
  – A harmadik fél jóhírét, szavahihetőségét vagy bármilyen más jogát sértő, illetve egyéb jogszabályba ütköző tartalmak ellentétesek a Verseny céljaival, így azok a pályaművek, melyeket az Alapítvány ilyen jellegűnek érez, a Versenyből kizárásra kerülnek. A pályaművek diszkvalifikálására az eredményhirdetés után is sor kerülhet, abban az esetben, amennyiben a jogsértő tartalmakról az Alapítvány utólag szerez tudomást.
  – A pályázó pályaműve benyújtásával tudomásul veszi a fent említett pontokat.

  

3. A jelentkezés módja
A kitöltött Jelentkezési lapot és a Beleegyező nyilatkozatot (letölthető lejjebb) az elkészült pályaművel együtt az "5. Kapcsolat" alatt feltüntetett email-címre kell elektronikus úton elküldeni. A nagyobb méretű pályaműveket online tárhelyre kell az Alapítvány által letölthető formában feltölteni (pl.: Google Drive, Dropbox, One Drive, stb), majd emailben elküldeni a hozzá tartozó letöltési linket. A pályaművek beérkezését követő 2 munkanapon belül az Alapítvány értesítést küld a pályaművek kézhez vételéről.

  

A Jelentkezési lap és Beleegyező nyilatkozat letölthető innen.

Pályaművek leadása: nikolenyigergely@japanalapitvany.hu

Pályaművek leadása: 2020. november 1. (vasárnap) – november 10. (kedd)

  

4. Elbírálás kritériumai
Képes-e a japán beszélő megismerni Magyarország jellegzetességeit, kultúráját, a magyar életvitelt anélkül, hogy kimozdulna otthonából? Érti-e a japán beszélő a videóban elhangzottakat, a pályamű felkelti-e érdeklődését az ország iránt? A narráció alapján érthető-e a pályamű koncepciója, tartalma?
A fenti kritériumok alapján a pályázók között egy fődíjat, illetve két különdíjat osztunk ki. (A díjakról bővebb információt a későbbiek során teszünk közzé.)

Eredményhirdetés: 2020. november 27. (péntek) környékén

  

5. Kapcsolat:
    Nikolényi Gergely (H-P.: 9:00–17:00 (magyar, japán))
    email: nikolenyigergely@japanalapitvany.hu

  

Szervező: Japán Alapítvány Budapesti Iroda