4. Japánnyelvi Prezentációverseny

Nyomtatóbarát változat

A Prezentációverseny célja, hogy fejlessze a nyelvtanulók kommunikációs készségeit, és aktív nyelvtanulásra ösztönözzön. Továbbá, a japán-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 150. évfordulója alkalmából szeretnénk arra ösztönözni az előadókat, hogy japánul fejtsék ki a gondolataikat hazájukkal vagy Japánnal kapcsolatban, elősegítve ezzel a két ország közti kölcsönös megértés elmélyülését.

 

1. Időpont, helyszín
 
Időpont:  2019. november 16. (szombat) 10:00–13:00
 Helyszín:  Japán Alapítvány Budapesti Iroda (1062 Bp, Aradi u. 8-10.)
 * A versenyről felvétel készül, mely interneten is megosztásra kerül.

 

2. Jelentkezési feltételek
– Kizárólag nem japán anyanyelvűek jelentkezhetnek.
– A jelentkezők beleegyezésüket adják a versenyről készült anyag interneten történő megosztásához.

 

3. A verseny témája

1) A jelentkezőknek az alábbi két téma közül kell egyet kiválasztaniuk, majd a kiválasztott témáról prezentációt készíteniük. 
 (* A fordítások tájékoztató jellegűek.)
  A. ハンガリーの○○を紹介して日本人の心をつかもう!(Amit mindenképp bemutatnék a japánoknak, hogy felkeltsem érdeklődésüket Magyarország iránt!)
  B. 日本の○○を紹介してハンガリー人の心をつかもう!(Amit mindenképp bemutatnék a magyaroknak, hogy felkeltsem érdeklődésüket Japán iránt!)
2) Az előadás formája: „Egyéni” vagy „Csoportos (max. 3 fő)”
   * A csoportos előadáson minden résztvevőnek meg kell szólalnia.
   * A díjazásnál csoportonként egy nyeremény kerül kiosztásra.
3) Prezentáció időtartama: 8perc
4) Prezentáció nyelve: japán (A prezentáció utáni kérdés-felelet is japán nyelven történik.)
5) Prezentáció módja: szabadon választható (prezentációs szoftver használatával, mozgókép, dia, kamishibai (papírszínház), poszter, stb.)
   * PC-t, projektort, iPad-et, projektort, hangosítást és netet az Alapítvány biztosít, de a kompatibilitási problémák elkerülése végett javasoljuk, hogy a versenyzők szükség esetén hozzák magukkal saját notebookjukat.
   * A versenyzők prezentációjukban kizárólag jogtiszta anyagokat használhatnak fel. (Fénykép vagy videó esetén saját készítésű vagy a Creative Commons adatbázisából kölcsönzött anyagok.)

 

4. Elbírálási szempontok

Az elbírálás során a meggyőző erő kapja a fő hangsúlyt, de más szempontokat is figyelembe veszünk. A zsűri 5 fős.

meggyőző erő

Érződik-e az előadó témával kapcsolatos szándéka, lelkesedése, az előadásmód megfogja-e a hallgatóságot? A hallgató tud-e azonosulni a témával, az előadás ösztönzőleg hat-e rá?

A meggyőző erővel bíró prezentációkat az alábbi szempontok alapján is pontozzuk:

Tartalom: A tartalom lényegretörő, kreatív, felkelti az érdeklődést. Könnyen megmarad a hallgatók emlékezetében.
Felépítés: A téma érthető, felépítése rendezett, logikus. Az audio-vizuális anyagok megfelelően vannak felhasználva.
Előadási készség: Megfelelő hangerő, helyes intonáció, amely magával ragadja a hallgatót. Tiszta kiejtés.
  Hatékonyan használja a szemkontaktust, a testbeszédet, amellyel segíti az előadott szöveg megértését.

 

5. Jelentkezés
 1) Jelentkezési határidő:  2019. október 25. (péntek)
 2) Jelentkezés módja: A jelentkezési lapot online kell kitölteni, az alábbi linkre kattintva:
  https://jp.surveymonkey.com/r/PLXH299

 

6. Előválogatás
A Prezentációversenyen maximum 12 fő indulhat. Amennyiben a jelentkezők száma ezt meghaladja, a benyújtott dokumentumok alapján előválogatást tartunk. A résztvevőket október 28-a (hétfő) után értesítjük ki.

 

7. Díjazás
A versenyen a legjobb előadót, a legjobb ötletet, valamint a legígéretesebb előadót díjazzuk 1-1 nyereménnyel. Ezen felül minden résztvevőnek kiosztunk egy ajándékot megtisztelő részvételükért.

 

8. Kapcsolat
Kapcsolattartó: Nikolényi Gergely  (H–P.: 9.00–17.00)
Email: nikolenyigergely@japanalapitvany.hu
Tel.: (+36-1)214-0775/0776

 

A korábbi évek prezentációi az alábbi URL oldalon tekintők meg:
 1. Prezentációverseny (2016)
  https://youtu.be/tQnk-fP96Es
 2. Prezentációverseny (2017)
  https://youtu.be/_9XY3ei7rD0
 3. Prezentációverseny (2018)
  http://y2u.be/QMeYrPTI1N8

 

Szervező: Japán Alapítvány Budapesti Iroda
Társszervező: – későbbiek során kerül frissítésre –