Ugrás a tartalomra

A 2022-23. évi pályázati kiírás frissítésre került. A beadási határidők módosultak, ezért kérjük, mindenképp olvassák át az új irányelveket a pályázatok benyújtása előtt!

A Japán Alapítvány Budapesti Iroda kiemelt fontosságúnak tekinti a koronavírus-járvány (COVID-19) terjedésének megelőzését, ezért a pályázó projekteknek eleget kell tenniük a helyszínül szolgáló ország higiéniai előírásainak. A pályázati űrlap megfelelő rubrikájában fel kell tüntetni az ország rendezvényekre vonatkozó járványügyi előírásait, valamint az ezekkel összhangban tervezett egészségügyi óvintézkedéseket a projekt idejére. (Kivételt képeznek a könyvkiadási pályázatok.)

A program a 2022-23-as költségvetési év során Magyarországon és Közép-Kelet Európában lebonyolított kulturális és művészeti projektek/programok megvalósításához ad anyagi támogatást.

Pályázatunkra olyan nem profitorientált projektekkel/programokkal lehet jelentkezni, melyek az adott országban hozzájárulnak a japán kultúra népszerűsítéséhez. A projektek célterülete bármely, a japán művészetekkel foglalkozó esemény (pl. kiállítás, előadóművészetek, zenei és táncprodukciók, irodalmi programok).

ÚJ: Online megvalósuló programokkal is lehet pályázni.

 

2018-tól a filmbemutatókkal foglalkozó projektek számára külön pályázat indult:

https://japanalapitvany.hu/hu/local-project-support-program-film-202223

 

A projektnek teljesen vagy nagyobb részben kapcsolódniuk kell Japánhoz, a japán kultúrához. Vallási vagy politikai célú kezdeményezéseket nem áll módunkban támogatni.

Egyszemélyes projektek (kiállítás, bemutató) kisebb esélyt kapnak az elbírálás során.

 

Fontosabb tudnivalók:

Kik pályázhatnak?

Kizárólag nem kereskedelmi célú szervezetek illetve intézmények pályázhatnak olyan programokkal, amelyek 2022. április 1. - 2023. március 10. között valósulnak meg.

 

Mennyi az igényelhető támogatás összege?

Az idei költségvetési évben csak korlátozott számú pályázatot tudunk elfogadni!

Az egyes projektek nagyságától és súlyától függően az elérhető támogatás összege maximálisan kb. 1000 euró. Az igényelt támogatás mértéke nem haladhatja meg a projekt költségvetésének a felét

 

Milyen költségekre kérhető a támogatás?

Csak meghatározott tételekre, úgymint utazási költség, tiszteletdíj, terembérlet, nyomtatási és média költségek stb. Nem adható támogatás előzetes kutatási és fejlesztési projektekre. Az alább letölthető General Guidelines című dokumentum tanulmányozása után a támogatás céljának kiválasztásával kapcsolatban kérjük, lépjen kapcsolatba a területért felelős munkatársunkkal. 
 

Van-e beadási határideje a pályázatnak?

Idén három szakaszban, előre meghatározott határidőig fogadjuk a jelentkezéseket. 

1. szakasz határideje: 2022. május 1. (a 2022. június 1. és 2022. augusztus 31. között megrendezésre kerülő projektekre.)

2. szakasz határideje: 2022. augusztus 1. (a 2022. szeptember 1. és 2022. november 30. között megrendezésre kerülő projektekre.)

3. szakasz határideje: 2022. november 1. (a 2022. december 1. és 2023. március 10. között megrendezésre kerülő projektekre.)

 

* Az áprilisban és májusban megvalósulandó projektek esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot illetékes kollégánkkal a határidők egyeztetése céljából!

* A jelenlegi rendkívüli helyzetre való tekintettel, ha a pályázó az első szakaszban tervezi megvalósítani projektjét, de a kulturális élet újraindulását övező bizonytalan tényezők miatt nem tudja tartani a fenti határidőket, kérjük, vegye fel előre a kapcsolatot felelős kollégánkkal a további lehetőségekkel kapcsolatban.

 

Hogyan kell beadni a pályázatot?

Minden űrlapot angolul kitöltve kell benyújtani. A rendkívüli helyzetre való tekintettel a dokumentumokat idén elektronikusan fogadjuk, ám minden esetben szükség van az eredeti, aláírt példányok szkennelt változatára is!

 

Mikor és hogyan kerül kifizetésre a támogatás?

A támogatás a projekt lezárultát követően, a szükséges dokumentumok benyújtása után kerül kifizetésre banki átutalással. Az elszámoláshoz szükséges dokumentumok: a Final Report (melynek tartalmaznia kell a Financial Report és a Project Report nevezetű adatlapokat is), valamint a támogatás fedezetéül szánt számlák, illetve azok másolatai.

 

Van-e más egyéb feltétele a támogatásnak?

Kérjük, alaposan tanulmányozza át az alább letölthető General Guidelines című dokumentumot!

A támogatás lényeges feltétele, hogy a Japán Alapítványnak szerepelnie kell minden nyomtatott anyagon és egyéb média megjelenéseken.

 

Milyen egyéb információk/dokumentumok szükségesek?

A pályázati adatlappal egyidőben teljes előzetes költségvetést is mellékelni kell, valamint információt a pályázó szervezetről.

 

A pályázati űrlapok kitöltését megelőzően kérjük, alaposan olvassa át a pályázat részleteit tartalmazó General Guidelines c. dokumentumot! Esetlegesen felmerülő kérdéseivel kérjük, még a pályázat benyújtása előtt keresse a projekt szakterületéért felelős munkatársunkat!

 

Elérhetőség:

Japán Alapítvány Budapesti Iroda

1062 Budapest, Aradi u. 8-10. Tel.: (0036-1) 214-0775/6

 

Felelős munkatársak:

Művészetek: Kohári Alexa (koharialexa@japanalapitvany.hu)

 
Pályázati dokumentumok:

Tájékoztató: General Guidelines
 

A pályázathoz szükséges dokumentumok: 

Application Form

Estimated Budget Form

 

A projekt megvalósulását követően benyújtandó dokumentumok:

Payment Request Form
Financial Report
Project Report