Local Project Support Program - Film 2019/20

Nyomtatóbarát változat

A program a 2019-2020-as költségvetési során Magyarországon és Közép-Kelet Európában lebonyolított filmes projektek/programok megvalósításához ad anyagi támogatást. 

Pályázatunkra olyan nem profitorientált projektekkel/programokkal lehet jelentkezni, melyek az adott országban hozzájárulnak a japán kultúra népszerűsítéséhez. A projektek célterülete a Japánt, illetve a japán kultúrát reprezentáló filmeket bemutató események.

Jelen pályázati program korábban a Jaőán Alapítvány tokiói Központjának pályázatai közé tartozott, ám a 2018-19-es költségvetési évtől a régióból érkező pályázatokat a Budapeti iroda kezeli. 

A projektnek teljesen vagy nagyobb részben kapcsolódniuk kell Japánhoz, a japán kultúrához. Vallási vagy politikai célú kezdeményezéseket nem áll módunkban támogatni.

 

Fontosabb tudnivalók:

Kik pályázhatnak?

Kizárólag nem kereskedelmi célú szervezetek illetve intézmények pályázhatnak olyan programokkal, amelyek 2019. április 1. - 2020. március 20. között valósulnak meg.

 

Mennyi az igényelhető támogatás összege?

Az idei költségvetési évben csak korlázott számú pályázatot tudunk elfogadni!

Az egyes projektek nagyságától és súlyától függően az elérhető támogatás összege maximálisan kb. 1000 euró, viszont nemzetközi filmfesztiválok esetében a támogatás összege elérheti a maximális 3000 eurót is. Az igényelt támogatás mértéke nem haladhatja meg a projekt költségvetésének a felét. 

 

Milyen költségekre kérhető a támogatás?

Csak meghatározott tételekre, úgymint utazási költség, tiszteletdíj, terembérlet, nyomtatási és média költségekrestb. Nem adható támogatás előzetes kutatási és fejlesztési projektekre.   A General Guidelines című dokumentum tanulmányozása után kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal a támogatás céljának kiválasztásával kapcsolatban. 

 

Van-e beadási határideje a pályázatnak?

A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk az év során, azonban a pályázati dokumentumokat legkésőbb a projekt kezdete előtt egy hónappal be kell nyújtani postai úton, vagy az Alapítvány irodájában személyesen.

 

Mikor kerül kihírdetésre a pályázat eredménye?

A költségvetési év április 1-jei kezdetére való tekintettel a pályázatok leghamarabb 2019. áprilisában kerülnek elbírálásra. Az eredményről írásos értesítést küldünk.

 

Mikor és hogyan kerül kifizetésre a támogatás?

A támogatás a projekt lezárultát követően, a szükséges dokumentumok benyújtása után kerül kifizetésre banki átutalással. Az elszámoláshoz szükséges dokumentumok: a Final Report (melynek tartalmaznia kell a Financial Report és a Project Report nevezetű adatlapokat is), valamint a támogatás fedezetéül szánt számlák, illetve azok másolatai.

 

Van-e más egyéb feltétele a támogatásnak?

Kérjük, alaposan tanulmányozza át az alább letölthető General Guidelines című dokumentumot!

A támogatás lényeges feltétele, hogy a Japán Alapítványnak szerepelnie kell minden nyomtatott anyagon és egyéb média megjelenéseken.

Minden űrlapot angolul kérünk kitölteni!

 

Milyen egyéb információk/dokumentumok szükségesek?

A pályázati adatlappal egyidőben teljes előzetes költségvetést is mellékelni kell, valamint információt a pályázó szervezetről. 

A pályázati űrlapok kitöltését megelőzően kérjük, alaposan olvassa át a pályázat részleteit tartlamazó General Guidelines c. dokumentumot! Esetlegesen felmerülő kérdéseivel kérjük, még a pályázat benyújtása előtt keresse a projekt szakterületéért felelős munkatársunkat!

 

Elérhetőség:

Japán Alapítvány Budapesti Iroda

1062 Budapest, Aradi u. 8-10. Tel.: (0036-1) 214-0775/6

 

Felelős munkatárs:

Tóth Tímea (tothtimea@japanalapitvany.hu)

 
Pályázati dokumentumok:

Tájékoztató: General Guidelines
 

A pályázathoz szükséges dokumentumok:
 

Application Form
Estimated Budget Form

A projekt megvalósulását követően benyújtandó dokumentumok:

Payment Request Form
Financial Report
Project Report