Ugrás a tartalomra

Könyvkiadási és fordítási támogatás japán nyelven megjelent könyvek magyarországi kiadására. Az Alapítvány részben támogatja a fordítói és kiadási költségeket, ezzel elősegítve a japán kultúra széleskörű ismertetését külföldön.

Pályázhatnak:

Külföldi és japán kiadók. Szerzők és fordítók mint magánszemélyek nem pályázhatnak.

 

Támogatott projektek:

Japánnal kapcsolatos művek fordítása és/vagy kiadása

Művek választhatók a japanisztika témakörén belül a bölcsészet- és társadalomtudományok, illetve a művészetek területéről. Fordítási pályázatok esetében elsőbbséget élveznek a Japán Alapítvány által összeállított ajánlott művek listáján szereplő munkák. https://www.worthsharing.jpf.go.jp/en/about/

Pályázni lehet kizárólag fordításra vagy kizárólag kiadásra, illetve egyszerre mindkettőre is.

 

A projekteknek 2024. április 1. és 2025. február 28. között kell megvalósulniuk.

(1) A támogatás az alábbi költségek egy részét fedező támogatás formájában kerül kifizetésre április és április között
2024. április 1. és 2025. február 28. között.


a. Fordítási díj (a fordítóknak a pályázó által fizetett összeg);
b. Kiadási költségek (például papír, szedés/nyomtatás, nyomtatás és kötés költségei; a pályázónak fizetendő
nyomdáknak).
* A fordító(k) és a pályázó közötti szerződés másolata, valamint a fordítási költségekre vonatkozó becslések.
azok a költségek, amelyeket a pályázó a nyomdaipari vagy egyéb cégek által nyújtott támogatásból kíván fedezni,
a pályázat benyújtásakor kérik. A fordító(k), a nyomdaipari cég nyugtái,
és a papírgyártóktól, amikor a pályázó igényli a támogatás kifizetését a következő időpontot követően
a könyv kiadása után.
* A támogatás csak a fordítási és kiadási költségeknek egy részét fedezi, amelyet a pályázó valóban
a pályázónak kell kifizetnie. (A pályázatban a becsült fordítási és kiadási költségek teljes összegének legfeljebb 80%-a szerepelhet.
kiadási költségek becsült összegét lehet igényelni, de figyelembe kell venni, hogy a támogatás összege a következőktől függ
elbírálás alá esik, és a kérelemben kért összeghez képest csökkenthető. )


(2) A pályázatokat a következő három kategória egyikében fogadják el:


a. "Fordítási támogatás" iránti kérelem: A támogatás a fordítási költségek egy részét fedezi. A támogatás folyósítására azután kerül sor, hogy a Japán Alapítvány megkapta a szükséges dokumentumokat a következő dokumentumokkal együtt a fordítás elkészült kéziratának másolatával együtt.

b. "Publikációs támogatás" iránti kérelem: A támogatás a publikációs költségek egy részét fedezi.
A támogatás folyósítására azután kerül sor, hogy a Japán Alapítvány megkapta a szükséges dokumentumokat.
a megjelent könyv egy példányával együtt.
c. Pályázat "fordítási és kiadási támogatásra": A támogatás fedezi mind a fordítási költségek, mind a fordítás költségeinek egy részét.
fordítási és a kiadási költségeket. A támogatás átutalására azután kerül sor, hogy a Japán Alapítvány megkapja a szükséges dokumentumokat és a megjelent könyv egy példányát.


(3) Fontos tudnivalók


a. A 2024. április 1-je előtt kifizetett költségek nem vehetők figyelembe.
b. A támogatás kifizetésére a kijelölt dokumentumok benyújtását követően kerül sor a befejezéskor
projekt befejezése után.
c. A következő költségeket nem fedezi ez a támogatás. Ezeket a pályázónak kell viselnie:
(a) Szerkesztési költségek;
(b) fordítási jogdíjak és szerzői jogi engedélyezési költségek;
(c) tervezési és layoutköltségek;
(d) szállítási költségek;
(e) lektorálási költségek;
(f) Egyéb házon belüli költségek.


d. A támogatás nem fedezheti a más szervezetek által finanszírozott projektköltség(ek) semmilyen részét.

 

Finanszírozás:

1.) Fordítás ( a fordító díja)

2.) Könyvkiadás (nyomtatási költségek, köttetés, borító-készítés stb.)

A pályázaton keresztül csakis a 2024. április 1. után kifizetett költségeket lehet fedezni, korábbiakat nem.

 

*A 2023-as pénzügyi évben 68 pályázatból 43 részesült támogatásban. Az átlagos támogatási összeg 440.000 yen volt.

 

Beadási határidő: 2023. november 20. 13:00 (japán idő szerint) az online regisztrációs felületen keresztül:

https://www.apply.jpf.go.jp/en/Identity/Account/Login

 

Értesítés az eredményekről: 2024. április vége

 

 

További részletekért kérjük alaposan olvassák át az alábbiakban letölthető pályázati útmutatót!

      Japánul

      Angolul

 

 

Felelős munkatárs:

Erdős Veronika (Veronika_Erdos@jpf.go.jp)