Ugrás a tartalomra
Időpont

 

Folytatódik a nagy sikernek örvendő „Hagyományok a japán eszmetörténetben” című sorozatunk, mely harmadik alkalommal vizsgálja különböző korokban az egymásba fonódó hagyományokat és tanításokat az eszmetörténetben. A záró előadásban Dr. Takó Ferenc, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Japán Tanszékének oktatója arról beszél nekünk, miképp jelenik meg és válik egyre nagyobb jelentőségűvé Japánban a nyugati gondolkodás és filozófia, valamint hogyan marad lényeges továbbra is, noha új köntösben, az előző századok bölcseleti hagyománya. A Meiji-kor egyik legmeghatározóbb élménye az ország gondolkodói számára a megdöbbenés volt afelett, milyen mennyiségű, Japán számára addig ismeretlen tudás, technika halmozódott fel az európai és az amerikai kontinensen az évszázadok során. E helyzeten való felülkerekedés legkézenfekvőbbnek tűnő eszköze a nyugati intézményrendszert, gondolkodásmódot meghatározó szövegek fordítása volt számukra, melyek közül Fukuzawa Yukichi 福沢諭吉 egyik fordítási példáját emeli ki részletesebben előadásunk. 

 

Az előadásban elhangzó összefoglaló idézetek és értelmezések az alábbi forrásokra támaszkodnak:

 

Az Amerikai Egyesült Államok Népének Függetlenségi Nyilatkozata. Ford. Vecseklőy József. Budapest: Rózsavölgyi és Társa. é.n. Online elérhető: http://mek.oszk.hu/02200/02256/02256.htm (utolsó letöltés: 2020. november 28.) Fukuzawa Yukichi 福沢諭吉 1984a. „Gakumon no susume” 「学問のすすめ」[„A tudomány előremozdítása”]. In: Nagai Michio 永井道雄 (ed.) Fukuzawa Yukichi. (Nihon no meicho 日本の名著 [Japán mesterművek] 33.). Tōkyō: Chūōkōron, 49–146. Fukuzawa Yukichi (ford.) 1991. Amerika dokuritsu sengen アメリカ独立宣言 [„Amerikai függetlenségi nyilatkozat”]. In: Katō Shūichi 加藤周一 – Maruyama Masao 丸山真男 (ed.) Hon’yaku no shisō (Nihon Kindai Shisō Taikei 15.) 翻訳の思想(日本近代思想体系15.) [A fordítás az eszmetörténetben (Modernkori japán eszmetörténet, 15.)]. Tōkyō: Iwanami Shoten, 37–42. Magyarázat (Maruyama Masao): 406–413. Craig, Albert M. 2009. Civilization and Enlightenment. The Early Thought of Fukuzawa Yukichi. Cambrdige (Mass.) – London: Harvard University Press. Howland, Douglas 2002. Translating the West. Language and Political Reason in Nineteenth-Century Japan. Honolulu: University of Hawai’i Press. Totman, Conrad 2006. Japán története. Ford.: Antóni Csaba. Budapest: Osiris. Yanabu Akira 柳父章 2001. „Goddo” wa kami ka jōtei ka 「ゴッド」は神か上帝か [Kami vagy Shangdi-e „God”?]. Tōkyō: Iwanami Shoten. Yanabu Akira 2009a. Hon’yakugo seiritsu jijō 翻訳語成立事情 [A fordítási terminusok létrejöttének körülményei]. Tōkyō: Iwanami Shoten. Yanabu Akira 2009b. „Translation in Japan: The Cassette Effect.” TTR: traduction, terminologie, rédaction 22.1: 19–28.

 

Kérjük, segítse munkánkat az alábbi kérdőív kitöltésével. Köszönjük!

https://docs.google.com/forms/d/1xEK9pLzcrQBryla8W9e06Jh69jSYKwbnyP3DqBtaXDM/viewform?edit_requested=true