Ugrás a tartalomra

6 hónapos ösztöndíjas nyelvi képzés kulturális vagy akadémiai szférában (társadalomtudomány, humán tárgyak, könyvtár, múzeum stb.) dolgozók, kutatók számára, akiknek a munkájukhoz szükséges a japán nyelv ismerete.

FIGYELEM!
2024-25-ben csak 6 hónapos képzés indul.
A jelentkezések online felületen (Online Application Portal) történnek. Letöltési linkek a lap alján.

 

A program leírása
A program célja, hogy gyakorlati munka, kutatás végzése révén fejlessze a résztvevők alkalmazott japánnyelvi készségeit. A program során a résztvevők önálló kutatási tervet készítenek arra vonatkozóan, hogy kikkel akarnak interjút készíteni, milyen kutatásukkal vagy munkájukkal kapcsolatos intézményeket kívánnak meglátogatni. A szakmai anyagok gyűjtése és feldolgozása által fejlesztik az adatok gyűjtéséhez, cseréjéhez, közzétételéhez szükséges nyelvi kompetenciáikat. A jelentkezőknek konkrét témában kell önálló kutatási tervet készíteniük. A program végén eredményeikről nyilvános beszámolót tartanak.

Feltételek:
1. A pályázónak szüksége van japán nyelvtudásra a munkája/kutatása céljából, és megfelel az (A) vagy (B) kritériumoknak.
   (A) A pályázó megfelel az alábbi követelmények valamelyikének, és munkaviszonyban áll valamelyik tengerentúli szervezetnél, ahol ezt a munkaviszonyt a programmal való részvétel ideje alatt és utána is fent fogja tartani.
            a. olyan személyek (professzorok, tanárok, tanársegédek stb.), akik oktatóként végeznek kutatási tevékenységet felsőoktatási intézményekben (egyetemen, kutatóközpontban) vagy más kutatási szervezetnél

            b. olyan személyek, akik a közszférában speciális kutatómunkát végeznek (például kormányzati ügynökségeknél, stb.)
            c. olyan személyek, akik jelenleg főállású könyvtárosi munkát végeznek egyetemeken, főiskolákon, egyéb felsőoktatási intézményekben, tudományos kutatóintézetekben, kulturális csereprogramokat lebonyolító szervezeteknél, vagy közkönyvtárakban
            d. olyan személyek, akik jelenleg főállású kurátori munkát végeznek múzeumokban, vagy Japánnal kapcsolatos nemzetközi csereprogramokkal foglalkoznak.

   (B) A pályázó (a jelentkezés és részvétel időpontjában) nappali tagozatos hallgatóként van beiratkozva mester- vagy doktori képzésre egy tengerentúli felsőoktatási intézményben (kivéve a nem diplomázó hallgatókat), és azt tervezi, hogy diplomamunkákát, mester- vagy doktori disszertációját Japánnal kapcsolatos témában írja.

2. A pályázónak engedélyt kell szereznie az intézmény/szervezet képviselőjétől a jelentkezéshez.

3. A pályázó kutatási területe kapcsolatos a Japán társadalomtudománnyal vagy bölcsészettudománnyal (a természettudományt, alkalmazott tudományokat és interdiszciplináris területeket is beleértve).

4. A pályázó tanulmányaiban Japánhoz kapcsolódó konkrét és részletes témával rendelkezik, amellyel kapcsolatban tervezi, hogy előadást tart, beszámol az elért eredményekről.

5. A pályázó NEM részesült Japánban kötelező oktatásban több mint 3 évig.

6. A pályázó jó egészségi és mentális állapotú.

7. A pályázó japán nyelvtudása legalább a JLPT N4-es szintjének, a régi JLPT 3. szintjének  vagy JF-standard szerinti A2 szintnek megfelelő a jelentkezés időpontjában.

8. A pályázó az elmúlt 5 évben (2018. november 30. óta) nem vett részt a Japán Alapítvány Japán Nyelvi Intézete (Urawa) által szervezett tanárképzési programokon.

9. A pályázó NEM vett részt a "Japánnyelvi Képzés Könyvtárosok Számára", „Japánnyelvi Képzés Kutatók és Posztgraduális Hallgatók Számára”, Japánnyelvi Képzés Kulturális és Akadémiai Szférában Dolgozók Számára” című, a Japán Alapítvány Kansai Központ által meghirdetett programok valamelyikén. Fenti kritérium alól kivételt képeznek azok a programok, amelyek 2 vagy 4 hónaposak voltak, és a pályázó több mint 5 éve vett részt rajtuk.

10. A pályázó nem tervezi, hogy külföldi tanulmányokat vagy egyéb tevékenységet végez a kinttartózkodás ideje alatt.

   
Képzés időtartama

2024. szeptember vége - 2025. március vége

  
Jelentkezési határidő

2023. november 30. (japán idő szerint déli 13:00) - az Online Application Portal-on keresztül.

 
Eredményhirdetés
2024. április vége

 
Programmal kapcsolatos információk:

Angolul   (25-27.o)
Japánul  (23-25.o)

 
Kapcsolat:

1062 Budapest, Aradi u. 8-10.
Tel.: (+36-1)214-0775/0776
Nikolényi Gergely  (gergely_nikolenyi@jpf.go.jp)