Ugrás a tartalomra
-
Instagram
  -  
https://www.instagram.com/japanalapitvany

SZUSIMÁNIA INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK

SZUSIMÁNIA INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK

Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat

 

1. Szervező

A Japán Alapítvány Budapesti Iroda (1062 Bp. Aradi utca 8-10.; adószám: 30058130-1-51; továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, nyilvános profillal vehet részt, aki a Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a Japán Alapítvány Budapesti Iroda által az https://www.instagram.com/japanalapitvany oldalon posztolt játékfelhívás utasításait követni.

 

1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

 

2. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye

2.1 A nyereményjáték ideje:

A játék időtartama: 2023 március 10. (péntek), 12:00 CET órakor kezdődik, és 2023. március 26. (vasárnap), 23:59 CEST óráig tart.

 

2.2 A nyereményjáték menete:

1. Kövesd a @japanalapitvany @mkvmuzeum és @sushiseijapaneserestaurant Instagram oldalait!
2. Posztold a Szusimánia kiállításon készített fotóidat!
3. Jelöld meg a posztban a @japanalapitvany @mkvmuzeum és @sushiseijapaneserestaurant Instagram oldalait!

Szusimánia - A Japán Alapítvány vándorkiállítása
Helyszín: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
(1036 Budapest, Korona tér 1.)
Nyitvatartás: kedd-vasárnap, 10:00-18:00

2.3 Örülünk, ha a nyereményjátékot megosztod, de ez nem feltétele a játékban való részvételnek.

2.4 A Játék nyereménye: 1 fő részére, 1 db 20.000 Ft értékű Sushi Sei ajándékutalvány

Sushi Sei étterem
1036 Budapest Bécsi út 58.
+36 30 435 0567 | +36 1 240 4065
www.sushisei.hu
FacebookInstagram

2.5 A nyeremény sorsolására időpontja: 2023. március 27. (hétfő), 12:00 CET

melyre számítógép segítségével kerül sor a következő internetes oldal segítségével: https://namepicker.net. A Szervező az ajándék nyertesének a nevét (IG felhasználói nevét) az adott Instagram poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 48 órán belül a https://www.instagram.com/japanalapitvany oldalon is.

 

3. Adategyeztetés

3.1 Az ajándék nyertesének privát üzenetben kell válaszolnia a szervezőnek és megadnia teljes nevét, valamint postacímét.

3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Instagram regisztrációval rendelkezik.

 

4. A Játékban részt vevő személyek

4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő két héten belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

 

4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

nem múlt el 18 éves;

➔ nem rendelkezik magyarországi lakcímmel;

a Lebonyolító megkeresésére egy héten belül nem válaszol;

nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;

a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;

egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

 

4.6 A Játékból ki vannak zárva a Japán Alapítvány Budapesti Iroda dolgozói, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum dolgozói, valamint a Sushi Sei étterem dolgozói, és ezen személyek Ptk., 8.1 §.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

5. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető el, illetve a sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.

5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem az Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

 

6. Adatvédelmi tájékoztató

6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

6.2 A jelen nyereményjátékra a Japán Alapítvány Budapesti Iroda weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntesen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a Japán Alapítvány Budapesti Iroda a nyertes adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

6.3 A Szervező a nyertes Játékos IG felhasználónevét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a szervező Instagram oldalán https://www.instagram.com/japanalapitvany.

 

A nyereményjátékot az Instagram semmilyen módon nem szponzorálta.

 

Japán Alapítvány Budapesti Iroda
1062 Bp. Aradi utca 8-10.
2023. március 10.