Nyelvoktatás -Tanároknak

  • JFBP

    Idén is megrendezzük már-már hagyományosnak számító programunkat, a Közép-Európai Japánnyelv-oktatási Szemináriumot. Idei témánk: “Összeköttetések a japánnyelv-oktatásban”, melynek kapcsán arról gondolkozhatunk el, miképp fonódhatnak össze a japánnyelv-oktatás révén az oktatási intézmények, valamint az emberek.

  • JFBP

    Az alábbi linkekről letölthető két lista  a Dekiru 1-2 használata során alkalmazható egyéb források (hallás- és szövegértési tananyagok) összefoglaló jegyzékei, melyek nem csupán a nyelvtanra, hanem az egyes leckék can-do kompetenciáira is egyaránt fókuszálnak. A jegyzékben feltüntetett anyagok megtalálhatók a Japán Alapítvány Budapesti Iroda tanári könyvállományában, így nyelvoktatók számára ingyenesen kölcsönözhetők.